Diervriendelijke Kip
Het ras

Natuurkip de Bongerdhoen is een bijzonder ras dat in geen enkel opzicht te vergelijken is met een gangbare kip. Het is een Franse kip (de Hubbard JA757). Omdat het een langzaam groeiend en sterk ras is, is natuurkip de Bongerdhoen zeer geschikt om als scharrelvleeskip gehouden te worden. Een ‘normale’ kip weegt na zes weken 2,2 kilogram, terwijl natuurkip de bongerdhoen na zes weken nog maar 1 kilogram weegt en na na 10 weken 2,5 kilogram. Die langere tijd om te groeien resulteert in vlees met meer smaak en een stevigere structuur dan gangbaar kippenvlees.

Natuurkip de bongerdhoen wordt bij de Nieuw Hof op een ouderwetse manier gehouden en heeft een veel diervriendelijker leven dan een gangbare kip. Het is een échte scharrelkip. Een scharrelkip leeft langer, krijgt voer met echte granen zonder hormonen, heeft meer ruimte en kan buiten rond scharrelen. Dit kipvriendelijke en volwaardige leven is door de Dierenbescherming bestempeld met twee sterren van het Beter Leven Kenmerk, zie de afbeelding hieronder. Dit kenmerk geeft aan dat een scharrelkip een beter leven heeft dan een gangbare kip, die geen sterren heeft.

Natuurkip de Bongerdhoen heeft de scharrelstatus ‘vrije uitloop’, wat betekent dat de kip aan verschillende strenge eisen moet voldoen. In Nederland houdt ISACert toezicht op de betrouwbaarheid van producten. De belangrijkste eisen waar natuurkip de Bongerdhoen aan moet voldoen zijn:

 

•       In het hok mogen maximaal elf kippen per vierkante meter worden gehouden.

•       In het hok moet voldoende daglicht zijn en de vloer moet bestrooid zijn met strooisel, zoals stro of zaagsel.

•       De kippen moeten vrij naar buiten kunnen en daar kunnen scharrelen op minimaal 1 vierkante meter per kip.

•       De uitloop moet begroeid zijn en moet schuilmogelijkheden geven, bijvoorbeeld tegen roofvogels en de zon. Bij De Bongerdhoen Nieuw Hof lopen de kippen in de kersenboomgaard, waar ze ook nog functie hebben; ze eten namelijk de larfjes en wormpjes uit de kersenbomen, zodat die gezonder blijven. Als de kersen rijp zijn, snoepen ze er ook van.

•       Het voer moet voor 70% bestaan uit granen.

•       Voor het voer mogen geen genetisch gemodificeerde grondstoffen worden gebruikt.

•       Hormonen en andere groeibevorderende stoffen mogen niet worden gebruikt.

•       De kippen moeten minstens acht weken oud worden, natuurkip de Bongerdhoen wordt zelfs 9-10 weken oud.

•       Preventief gebruik van medicijnen, waaronder ook antibiotica valt, is verboden.

Geen antibiotica

De pluimveesector is regelmatig in het nieuws vanwege het overmatige gebruik van antibiotica. Door dit overmatige gebruik kunnen bacteriën en virussen resistent worden voor antibiotica, wat betekent dat deze ziektes niet of nauwelijks te bestrijden zijn met de beschikbare antibiotica. Dit is een ernstige zaak. Door te kiezen voor een sterk ras als  natuurkip de Bongerdhoen, de juiste voeding en de goede leefomstandigheden onder de kersenbomen bouwen de kippen bij De Bongerdhoen Nieuw Hof een optimale, natuurlijke weerstand tegen ziektes op. Hierdoor blijven de kippen gezond en is er relatief minder uitval van kippen ten opzichte van de gangbare kip. De Bongerdhoen kan op deze manier zonder antibiotica gezond worden gehouden.https://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/beter-leven-kenmerk-2-twee-sterren.original.gif